Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Distribucija verovatnoće slučajne promenljive X koja ima konstantnu verovatnoću u datom intervalu. Ako je slučajna promenljiva diskretna, tada se računa po formuli Ako je slučajna promenljiva kontinuelna, tada se računa po formuli


upitnik

Instrument sastavljen od pitanja koja se ispitaniku prezentuju na papiru ili računaru. Sadrže pitanja različitog oblika i tema. Iz upitnika se ne formira ukupni skor.


Verovatnoća da se događaj dešava ako se desio neki drugi događaj. Obično se označava sa P(A|B).


uzorak

Podskup populacije koji se bira po nekom procesu, obično sa ciljem da se istraže određene osobine populacije iz koje je uzorak uzet.