Verovatnoća da se događaj dešava ako se desio neki drugi događaj. Obično se označava sa P(A|B).