Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Hipoteza naspram koje se testira nulta hipoteza. Obeležava se sa Hn.Za razliku od nulte hipoteze, može postojati više alternativnih hipoteza. U njima se tvrdi da razlika između parametara postoji. Mogu biti direktivne i nedirektivne.


Mera lokacije centralne vrednosti kontinualne varijable. Računa se na osnovu formule Najkorisnija je kada podaci imaju simetričnu distribuciju i nema ekstremnih vrednosti. Pod pojmom aritmetička sredina često se smatra aritmetička sredina uzork...