Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Distribucija verovatnoće kontinuirane slučajne promenljive X data jednačinom Ovo je distribucija intervala između uzastopnih nezavisnih slučajnih događaja, na primer onih koji slede Poasonov proces.


Vrednost koja drastično odstupa od drugih vrednosti unutar uzorka. Formalno se odnosi na opservaciju koja nije konzistentna sa ostatkom podataka. Ekstremne vrednosti mogu se odnositi na abnormalnost ispitanika po merenoj karakteristici ili mogu biti...


Podskup prostorka uzorka koji ima samo jedan element.


Statističko pravilo koje govori da za normalnu distribuciju važi da se skoro svi podaci nalaze unutar tri standardne devijacije od aritmetičke sredine. Pri tome, oko 68% podataka se nalazi unutar jedne standardne devijacije od aritmetičke sredine...