Vrednost koja drastično odstupa od drugih vrednosti unutar uzorka. Formalno se odnosi na opservaciju koja nije konzistentna sa ostatkom podataka. Ekstremne vrednosti mogu se odnositi na abnormalnost ispitanika po merenoj karakteristici ili mogu biti rezultat greške u merenju.