Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Distribucija verovatnoća takva da vrednosti slučajne promenljive čini broj pokušaja N, pre nego što se desi "uspeh" u nizu Bernulijevih pokušaja. Data je formulom


Mera položaja izračunata iz skupa obzervacija po formuli Uvek je manja ili jednaka aritmetičkoj sredini.


Greška koja nastaje kada se odbacuje istinita nulta hipoteza. Verovatnoća da se počini greška tipa I je jednaka nivou značajnosti koji se koristi u istraživanju.


Greška koja nastaje kada prihvatamo netačnu nultu hipotezu, odnosno odbacimo istinitu alternativnu hipotezu. Verovatnoća da se počini greška tipa II se oznaćava se sa β.