Mera položaja izračunata iz skupa obzervacija po formuli Geometrijska sredina Uvek je manja ili jednaka aritmetičkoj sredini.