Švajcarski matematičar i fizičar rođen 1654 godine u Bazelu u Švajcarskoj. Iako ga je otac terao da postane teolog, on je u tajnosti studirao matematiku i 1687. godine postao profesor matematike na unverzitetu u Bazelu. Njegova knjiga Ars Conjectandi, koja je štampana 1713. godine, 8 godina posle njegove smrti, dala je značajn doprinos razvoju teorije verovatnoće. Dao je značajan doprinos razvoju rane teorije permutacija i kombinacija. Poznat je po tzv. Bernulijevim brojevima.