Dvodimenzionalna tabela u čijim redovima su entiteti, a u kolonama atributi. U društvenim naukama entiteti su uglavnom ispitanici, a atributi varijable istraživanja.