Skup n nezavisnih binarnih varijabli u kojima je i-ta obzervacija ili uspeh ili neuspeh, sa verovatnoćom uspeha p koja je jednaka za sve pokušaje.