Distribucija verovatnoća ili distribucija frekvencija koja ima dva moda.