Broj koji govori na koliko načina može iz n stavki da se izabere k stavki, bez obzira na njihov redosled. Obično se označava sa C(n, k) ili (nk), a računa se po formuli Binomni koeficijent