funkcija koja daje zbir svih verovatnoća događaja u određenom intervalu vrednosti slučajne promenljive.