Numerisani odgovori ispitanika na određeno pitanje iz upitnika, rezultat merenja ili posmatranja.