Način da se iz velike grupe stvari izabere manja grupa, pri čemu redosled elemenata nije bitan. Broj kombinacija se računa putem binomnog koeficijenta.