Pitanje u kojem ispitanik bira samo između dve mogućnosti. U ovu grupu spadaju i ona pitanja u kojima zaokruživanje odgovora podrazumeva odgovor da.