Polovina razlike između 3. i 1. kvartila. Navodi se uz medijanu.