Standardna normalna distribucija je normalna distribucija sa aritmetičkom sredinom 0 i standardnom devijacijom 1. Često se naziva i Z distribucijom.