Izjava ili predviđanje koje sažima istraživačku hipotezu i povezuje je sa parametrima populacije.