Rezultat statističkog testa je statistički značajan ako nije verovatno da se desio samo slučajem, u skladu sa predefinisanim nivoom značajnosti. Nivo značajnosti zapravo definiciše granicu slučaja, tj. granicu između zaključka o postojanju ili nepostojanju obrasca u podacima koji se analiziraju.