Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Srednja vrednost slučajne promenljive X koja se označava sa E(X) i iznosi


Procenjene vrednosti koje se očekuju pod uslovom da važi hipoteza koja se ispituje. Pojam se obično susreće u analizi tabela kontingencije.


opservacija

Opažena vrednost, tj. stvarni ishod događaja


Merenje koje omogućava da se subjekti iz uzorka rangiraju po nekoj osobini, a razlike na različitim tačkama skale nisu nužno jednake.