Procenjene vrednosti koje se očekuju pod uslovom da važi hipoteza koja se ispituje. Pojam se obično susreće u analizi tabela kontingencije.