Srednja vrednost slučajne promenljive X koja se označava sa E(X) i iznosiOčekivana vrednost slučajne promenljive