Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

varijansa

Jedna od nekoliko mera disperzije podataka. Definiše se kao srednja vrednost kvadrata odstupanja pojedinačnih vrednosti od aritmetičke sredine. Ona je parametar i može se odnositi ili na stvarne podatke o nekoj populaciji, ili na teoretsk...