Funkcija uniformne distribucije glasi:

Funkcija uniformne distribucije prekidne slučajne promenljive

Osnovna karakteristika uniformne distribucije je da slučajna promenljiva X ima jednake šanse da uzme bilo koju od k vrednosti x1, x2,...,xk.

Primer: Bacanje kockice

Pitanje

Bacanjem kockice moguće je da se desi ukupno 6 događaja, pri čemu, ako kockica nije nameštena, svaki broj 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 ima jednaku šansu da se pojavi. U ovom slučaju je k = 6. Verovatnoća dobijanja svakog od brojeva je prikazana u tabeli.

1 2 3 4 5 6
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

Grafički se izgled uniformne distribucije iz primera može prikazati putem stubičastog dijagrama.

Uniformna distribucija prekidne slučajne promenljive

Očekivana vrednost uniformne distribucije jednaka je

Očekivana vrednost prekidne promenljive koja odgovara uniformnoj distribuciji

Varijansa uniformne distribucije iznosi 0.