Konsultacije


Ako vam je potrebna podrška u nekoj fazi Vašeg istraživanja, kontaktirajte nas. Naše konsultantske usluge mogu obuhvatiti:

  • metodološku postavku istraživanja (definisanje problema, cilja istraživanja, postavljanje hipoteza, određivanje uzorka),
  • sugestije u izradi instrumenta za prikupljanje podataka (upitnika, ček lista, testova i dr.) ,
  • uputstvo za sprovođenje prikupljanja podataka,
  • pripremu unosa podataka (formiranje matrice podataka, kodiranje),
  • izbor statističke tehnike za obradu podataka,
  • tumačenje rezultata obrade podataka,
  • izbor i ocenu softvera za statističku obradu podataka,

Po vašem izboru, podržavamo Vas tokom celokupnog istraživanja, ili samo u njegovim pojedinim fazama.

Ako ste zainteresovani za naše usluge, pošaljite nam kratak opis problema i vašu e-mail adresu na koju naš konsultant može da Vam se javi radi dalje saradnje.