Mera koja deli distribuciju na delove koji sadrže 10 percentilnih tačaka. Deo koji je jednak proporcije 0,1 distribucije ili deo od 10% distribucije.