Dvodimenzionalni dijagram na kojem se prikazuje uzorak bivarijantnih obzervacija, a preko kojeg se vizuelno prikazuje korelacija između dve varijable.