Podela uzorka opservacija u određeni broj klasa, zajedno sa brojem opservacija u svakoj klasi. Služi za sumiranje glavnih karakteristika podataka kao što su lokacija, oblik i disperzija. U suštini, radi se o empirijskom ekvivalentu distribucije verovatnoća slučajne promenljive.