Binarna varijabla koja se u postupku kodiranja unosi u matricu podataka, a može poprimiti vrednosti 0 ili 1.