Ukupan broj pojavljivanja neke kategorije ili opažene vrednosti. Obično se obeležava malim latiničnim slovom f.