funkcija koja opisuje normalnu distribuciju sa parametrima μ = 0 i σ= 1.