Varijabla koja sadrži podatke kategorisane u grupe ili poređane po veličini. Razdvaja ispitanike u jasno razgraničene grupe po određenoj karakteristici ili osobini.