Proces dodeljivanja broja nekoj kategoriji odgovora i njeno dosledno primenjivanje ili proces pridodavanja brojeva vrednostima ili nivoima svake varijable.