Indeks koji kvantifikuje linearnu povezanost između dve varijable. Koeficijent može imati vrednost između -1 i 1, pri čemu znak određuje pravac povezanosti, a numerička vrednost jačinu veze. Vrednosti 1 i -1 znače da između dve varijable postoji funkcionalna zavisnost koja se može prikazati pravom linijom, dok vrednost koeficijenta 0 označava da uopšte ne postoji povezanost dve varijable.