Osobina, karakteristika ili kvalitet koja može imati samo jednu vrednost.