Varijabla koja može poprimiti vrednosti koje nisu ograničene na određeni skup brojeva, već samo tačnošću mernog instrumenta.

Ovakva varijabla koja može imati bilo koju vrednost u okviru ranga koji predstavlja limit te varijable.

Na primer, težina, visina, temperatura, krvni pritisak i dr.