Mera koja deli distribuciju na delove koji sadrže 25 percentilnih tačaka (deo koji je jednak proporciji 0,25 distribucije ili deo od 25% distribucije).