Događaji kod kojih pojava jednog događaja isključuje mogućnost pojave drugih događaja.