Pokazatelji varijabiliteta ili disperzije rezultata oko centra. Odnose se na opseg rezultata, granice opsega i ravnomernost disperzije. Nazivaju se i mere varijacije.