Dva ili više događaja koji su u takvom odnosu da činjenica da se desio jedan događaj ne utiče na verovatnoću dešavanja ostalih događaja. Na primer, prilikom bacanja kockice, ako se u prvom bacanju dobije broj 6, to ni na koji način ne utiče na ishod drugog bacanja.