Normalna distribucija koja aproksimira druge distribucije. Na primer, normalna aproksimacija binomne distribucije je normalna distribucija sa aritmetičkom sredinom np i varijansom np(1-p) koja deluje kao aproksimacija binomne distribucije, kako se broj pokušaja n povećava.