Varijabla koja sadrži podatke koji nastaju kao rezultat merenja ili prebrojavanja ispitanika. Matematičke operacije nad njima imaju smisla.