Distribucija verovatnoća takva da su vrednosti koje uzima slučajna promenljiva broj pojavljivanja nekog slučajnog događaja u intervalu vremena ili prostora. Poasonova distribucija je data formulom Poasonova distribucija Distribucija je pozitivno asimetrična za svako λ.