Svaki konačni ili beskonačni skup "jedinica", koje su obično ljudi, ali mogu biti i stvari, institucije, događaji i sl.