U verovatnoći, formula prema kojoj se računa verovatnoća događanja međusobno nezavisih događaja:

P(A) = P(A1) · P(A2) · ... · P(An)