Promenljiva koja može poprimati samo prebrojive i konačne vrednosti, tako da između dve uzastopne vrednosti slučajne promenljive postoji diskonitinuitet. Na primer, broj izvađenih zuba.