Skup svih mogućih ishoda nekog eksperimenta. Na primer, ako se bacaju dva novčića, tada prostor uzorka čine sve moguće kombinacije: GG, GP, PG, PP, gde je P pismo a G glava.