Razlika između opažene vrednosti zavisne promenljive (yi) i vrednosti promenljive koju predviđa model. Ispitivanje skupa reziduala omogućavaju proveru pretpostavki o stepenu u kojem model odgovara podacima.