Podskup prostora uzorka koji ima više od jednog elementa, tj. elementarnog događaja.